Természetfeletti látás


shirshov szemész orvos

A sziddhi szanszkrit सिद्धि ; tibeti : དངོས་གྲུབ paranormális, természetfeletti vagy más mágikus képességet jelent, legmagasabb értelemben pedig önfelfedezést vagy Isten-megvalósítást. A leírások alapján e képességek a jóga odaadó gyakorlása által természetesen fejlődnek ki, nagy hangsúlyt fektetve a jama és nijama előírásaira, a mantrákra és a meditációra.

Patandzsali Jóga-szútráiaz Upanisadok és a Bhágavata-purána foglalkozik vele, de többek között Egy jógi önéletrajza című könyvében Természetfeletti látás Joganandaés Élet a Himalája mestereivel című könyvében Szvámi Ráma is leírást tesz ilyen különleges képességekről, a nagy mesterekkel kapcsolatban telepátiagondolatolvasás, tisztánlátásbilokációérintés nélküli gyógyítás, a természeti elemek irányítása stb.

Igazi természetfeletti képességre vágysz? - Használd a pszi energiát 1.rész

Az egyes csakrák és természetfeletti látás bennük akkumulált világerők megnyilvánulnak a jógi előtt, egyben tudatossá válnak számára, úgyhogy a testében ható erők működését befolyásolhatja és irányíthatja. A csakrák mindegyike bizonyos kozmikus erőközpontokkal kapcsolódik, s a jógi, midőn benső mivoltuk feltárul előtte, úrrá lesz a vonatkozó természeti erőkön is.

ha látás patológia

A természeti erőkön való uralom hozza létre benne a sziddhi-ket, a "hatalmakat" vagy rendkívüli erőket, amelyek képessé teszik arra, hogy az illető erővel vagy erőkomplexummal kapcsolatos jelenségeket kedve szerint előidézhesse. Patandzsali Jóga-szútrái alapján aszkézissel és a jóga magasabb fokozatainak gyakorlásával különleges képességek is kifejleszthetők, pontosabban: az emberben potenciálisan meglévő képességek megnyilvánulása előtt álló akadályok eltávolíthatók.

Látás - Gyakori kérdések

Ilyen képességek például a múlt és a jövő ismerete, a távolbalátás, a nem-emberi lények érzékelése, előző életek ismerete, más lények tudatának megismerése, emberfeletti erő birtoklása, rejtett és távoli dolgok megismerése, a világegyetem megismerése, a test működésének megismerése, természetfeletti látás éhség és szomjúság megszüntetése, az élettelen tárgyak feletti uralom képessége stb. Az ind irodalom alapján a csodák világa nincs rejtve a jógik és a nagy bölcsek előtt.

Megmagyarázhatatlan rejtélyek - Visszatérés a halálból

Paramahansza Jógánanda így ír Egy jógi önéletrajza című könyvében: "Aki tökéletes egységben él az isteni hatalommal, az tetszése szerint hajthat végre bármilyen változást a kozmikus vízióban, tetszése szerint varázsolhat elő, vagy tüntethet el tárgyakat. Minél inkább megvalósítja Istennel és az ő örök törvényeivel való egységet, annál kevésbé uralkodhat rajta az anyag.

TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGŰ EMBEREK – TUDÓSOK ÉS KÖZVETÍTŐK

Nem a fizikus, hanem a megvalósult mester érti meg az anyagok valódi természetét. Ilyen tudásánál volt képes Jézus is arra, hogy visszaforrassza a szolga fülét, amelyet egyik tanítványa a kardjával levágott. Patandzsali is óva inti a tanítványait, hogy ilyen képességekre törekedjenek, vagy ilyen képességek természetfeletti látás kialakulása esetén büszkeség vagy ragaszkodás alakuljon ki bennük, mert ez a végső cél elérésének az akadályává válik.

szem látás masszázs videó

A cél ugyanis nem az, hogy uralkodjunk a " prakriti " által létrehozott jelenségvilágon, hanem hogy attól megszabaduljunk. Ha a tanítvány vagy a jógi kísértésbe esik ezek birtoklásától, egész további fejlődése komoly törést szenved. Egy igazi guru számtalan sziddhivel van megáldva, a sziddhik birtoklása ugyanakkor nem azt a célt szolgálja, hogy egy bölcs ily módon nyilvánítsa ki nagyságát, s nem is jelent bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy elérte volna az önmegvalósítást.

Az igazán tiszta törekvésű jógi ezeket a megszerzett erőket nem használja fel. A sziddhi képességek az igazi jógi szemében csak kísérő jelenségei benső tisztulásának és a végső átélés felé való erőhaladásának, de mégis csak jelenségek s így a májá szemfényvesztő világába tartoznak és nem elégíthetik ki a legmagasabb megismerés felé törekvő természetfeletti látás.

A legtöbb ember mohóságban, önzésben és tudatlanságban szenved. BuddhaJézus és a nagy jógik, szvámiklámákbölcsek stb. Nem önös késztetésből vagy a szenzáció kedvéért cselekedtek.

Egy sárgabarack látás vagy szent anélkül is szert tehet sziddhikre, hogy egyáltalán vágyna rá, de ha valaki tudatában van az élet céljának, akkor sohasem használja őket helytelenül. A sziddhik helytelen használata az illető bukásával jár. Ezen erőknek semmi köze a spiritualitáshoz, viszont komoly akadályokat jelentenek a megvilágosodáshoz és megszabaduláshoz vezető úton. Buddha a természetfeletti látás képességeire a hagyomány szerint mély természetfeletti látás révén tett szert, akkor, amikor a világi életet maga mögött hagyta és aszkéta a látás elzáródása az végzett éveken keresztül.

E mágikus és kapcsolatteremtő tevékenységnek azonban voltak olyan területei, amelyek specialistát igényeltek; minden paraszti közösségben éltek ilyen szakemberek. A specialisták működésének rendszere a maga teljességében a 19—

Csodákat csak akkor hajtott végre, amikor az érző lények javára akart cselekedni, és intette az őt követőket, hogy az ilyen képességek megszerzése nem célja az általa természetfeletti látás útnak. Ilyen erővel gyógyított Jézus, a tanítványok és a prófétáktámasztottak fel halottakat, parancsoltak a természeti erőknek, olvastak mások gondolataiban, vagy jelentették meg a jövőt.

A bennszülött kultúrákban vajákos vagy sámán képességeknek is nevezik.