Van-e 150 látomás


Az Úr evangéliumához való megtérés az egyházán keresztül Írta: Donald L. Hallstrom elder a Hetvenek Elnökségének tagja Az egyház célja, hogy segítsen az evangélium szerint élnünk.

Időnként az evangélium és az egyház kifejezéseket egymás szinonimájaként használjuk, pedig nem ugyanazt jelentik.

Ám valóban rendkívül szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és mindkettőre szükségünk van. A terv létfontosságú részét képezi a földi tapasztalatunk, látássérült fórum a hit kifejlesztésének ideje lásd Morónia bűnbánat ideje lásd Móziásés az Istennel való megbékélés ideje Jákób Ő volt Jehova.

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház.

Mivel lelkileg és fizikailag is egy Mennyei Atyától született, mindenható hatalommal rendelkezett, hogy legyőzze a világot. Mivel egy földi édesanyától született, ki volt téve a halandóság fájdalmának és szenvedésének. A nagy Jehovát Jézusnak is nevezték, és megkapta a Krisztus címet is, amely azt jelenti: Messiás vagy Felkent.

Jézus Krisztus volt egyházának a feje, és most is Ő az, a földön pedig apostoli felhatalmazással rendelkező próféták képviselik Őt. Ez egy bámulatos egyház. A szervezetét, hatékonyságát és valódi jóságát mindazok van-e 150 látomás, akik őszintén törekednek rá, hogy megértsék. Az egyház rendelkezik programmal a gyermekek, a fiatalok, a férfiak és a nők számára egyaránt. Gyönyörű gyülekezeti házai vannak, több mint van-e 150 látomás szerte a világon.

A földet szám szerint jelenleg fenséges templom tarkítja, és további 30 áll építés alatt, vagy került bejelentésre. Több mint 56  fiatal és kevésbé fiatal teljes idejű misszionárius szolgál országban.

Az egyház emberbaráti munkája csodás képet ad tagjaink nagylelkűségéről. Jóléti rendszerünk gondoskodik egyháztagjainkról, és egyedülálló módon buzdít önellátásra.

Ebben az egyházban önzetlen, nem hivatásos vezetőink vannak, és a szenteknek egy olyan közössége, akik hajlandóak egymást rendkívüli módon szolgálni. Az egész világon nincs semmi, ami ehhez az egyházhoz fogható!

van-e 150 látomás rövidlátó szem videó

Amikor megszülettem, a családunk egy kicsiny kunyhóban élt, mely az egyház van-e 150 látomás pompás történelmi gyülekezeti házának, a Honolulu Tabernákulumnak a parkjában állt. Elnézést kérek van-e 150 látomás barátaimtól az Elnöklő Püspökségben, akik az egyházi ingatlanokat felügyelik, de kisfiúként az ingatlan minden egyes centiméterén fel- alá- és átmásztam, a vízzel teli medence aljától kezdve az impozánsan megvilágított torony csúcsáig.

Az Úr evangéliumához való megtérés az egyházán keresztül

Még a gyülekezeti ház telkén található hatalmas fügefák lelógó indáin is úgy ugrándoztunk egyikről a másikra, mint Tarzan. Az egyház volt a mindenünk. Rengeteg gyűlésre jártunk, még többre, mint most. Csütörtök délutánonként tartották az Elemit. A segítőegyleti gyűlések kedd reggel voltak. Szerda esténként került sor a fiatalok Közös tevékenységére.

A szombat volt az egyházközségi tevékenységek napja.

Update Látomás a kosról és a bakról 8 Az előző látomás után, Bélsaccar király uralkodásának harmadik évében[ a ] én, Dániel, egy újabb látomást láttam. Két szarva közül az egyik később növekedett, és hosszabb volt, mint a másik. Semmilyen állat nem tudott ellenállni a kos támadásának, senki sem menekült meg tőle.

Vasárnap a férfiak és a fiatal férfiak reggel papsági gyűlésre mentek. Délben vasárnapi iskolán vettünk részt. Ezután este visszajöttünk az úrvacsorai gyűlésre.

van-e 150 látomás nem világos jövőkép

A sok jövés-menés és a gyűlések miatt úgy tűnt, hogy az időnket az egyházi tevékenységek foglalják el egész vasárnap, és a hét legtöbb napján is. Akármennyire is szerettem az egyházat, gyermekkorom e napjaiban történt, hogy először éreztem meg, hogy ennél van még valami több is. Amikor ötéves voltam, egy nagy konferenciát tartottak a tabernákulumban.

Van Build - Econoline Campervan Tour

Végigsétáltunk a lakóhelyünk melletti úton, át egy kis hídon, mely a tiszteletet parancsoló gyülekezeti házhoz vezetett, és van-e 150 látomás a kápolna A gyűlésen David O. McKay, az egyház elnöke elnökölt és beszélt.

Semmire nem emlékszem, amit mondott, de a látottak és az ott tapasztalt érzéseim emléke élénken él bennem. McKay elnök krémszínű öltönyt viselt, és hullámos, fehér hajával igencsak fejedelmi látványt nyújtott. A sziget hagyományaihoz híven háromsoros vörös virágfüzért viselt.

Miközben beszélt, éreztem valami nagyon erőteljeset és nagyon személyeset. Később megértettem, van-e 150 látomás amit éreztem, az a Szentlélek hatása volt.

Elénekeltük a záróhimnuszt. Az Úr mellett ki áll? Megmutatnunk most kell. Ennek megvan a veszélye. Ugyanis lehetséges aktívnak lenni az egyházban úgy, hogy az ember inaktív az evangéliumban. Hadd hangsúlyozzam: az egyházban való aktivitás nagyon kívánatos cél, de nem elegendő. Az egyházban való aktivitás lelki vágyaink külsődleges megnyilvánulása. Ha eljárunk a gyűléseinkre, egyházi feladatokat kapunk és látunk el, és másokat szolgálunk, az szemmel látható.

Ezzel szemben az evangélium dolgai általában kevésbé láthatók és nehezebben mérhetők, ám sokkal nagyobb örökkévaló jelentőséggel bírnak.

Például az, hogy mennyi hitünk van valójában. Mennyire vagyunk bűnbánóak.

  • 5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm
  • Значит, одиночество является одним из основных принципов во Вселенной.
  • Dániel 8 ERV-HU;BDS - Látomás a kosról és a bakról - Az - Bible Gateway

Mennyire jelentőségteljesek a szertartások az életünkben. Mennyire összpontosítunk a szövetségeinkre. Megismétlem: szükségünk van az evangéliumra és az egyházra. Sőt, az egyház célja az, hogy segítsen az evangélium szerint élnünk.

Gyakran eltűnődünk: Hogy lehet az, hogy valaki fiatal korában teljesen aktív az egyházban, aztán mikor idősebb lesz, már nem az?

Hogy lehet az, hogy egy felnőtt, aki rendszeresen járt az egyházba és szolgálatot végzett, egyszer csak nem jár többé? Hogyan engedheti meg valaki, aki csalódott egy vezetőjében vagy egy másik egyháztagban, hogy ez véget vessen az egyházban való részvételének? Az ok talán van-e 150 látomás, hogy ezek az emberek nem tértek meg eléggé az evangéliumhoz — az örökkévalóság dolgaihoz. Három alapvető módot javaslok arra, hogy az evangélium váljon az alapunkká: Értsük meg mélyebben az Istenséget!

Az Istenség három tagjáról való alapos tudás és az irántuk való szeretet nélkülözhetetlen. Figyelmesen imádkozzunk az Atyához a Fiú nevében, és törekedjünk a Szentlélek útmutatására!

A halottak megváltásáról szóló látomás M. Smith elnök által kapott látomás igaz.

Imával párosított tanulással és alázatos elmélkedéssel folyamatosan építsünk ki megingathatatlan hitet Jézus Krisztusban! Összpontosítsunk a szertartásokra és a szövetségekre! Ha van még bármely olyan nélkülözhetetlen szertartás az életünkben, mely elvégzésre vár, célzottan készüljünk fel azok elnyerésére!

Ezután ki kell alakítanunk a szövetségeink szerinti élet szokását, teljes mértékben kihasználva az úrvacsora hetenkénti ajándékát. Sokan nem változunk meg rendszeresen annak tisztító hatásától, mivel hiányzik e szent szertartás iránti áhítatunk. Hozzuk egységbe az evangéliumot az egyházzal! Az evangéliumra való összpontosítás az egyházat még nagyobb áldássá teszi az életünkben.

A halottak megváltásáról szóló látomás

Ha azért jövünk, hogy szórakoztassanak bennünket, gyakran fogunk csalódni. Kimball elnököt egyszer megkérdezték, van-e 150 látomás mit tesz akkor, ha egy unalmas úrvacsorai gyűlésen találja magát. Életünkben vágynunk kellene arra, ami akkor történt, amikor az Úr eljött az Újvilág népéhez, és megalapította közöttük az egyházát. Az Úr azt szeretné, hogy egyházának tagjai teljesen megtérjenek az Ő evangéliumához.

Ez az egyetlen módja, hogy lelki biztonságban legyünk most, és örökre boldogok lehessünk.

van-e 150 látomás a látást befolyásoló vírusok

Jézus Krisztus nevében, ámen.