Látás és mentális folyamatok


Típusok[ szerkesztés ] A tudatosságnak két típusát különböztetjük meg, amelyek jelentős vonatkozásban vannak az észleléssel: az érzékelhető valamely esemény, mely észlelhető és fizikai és a pszichológiai típus.

A különbséget minden "látó" ember képes egyszerűen bizonyítani szemének kinyitásával és becsukásával: olyan szenzoros modalitás nélkül, mint a látás, az érzékelt tudatosság gondolata hiányzik. A jelenlevő tudatos, teljes és gazdag érzékelés által, mint a látás, összehasonlítás alapján semmi sincs jelen, ha az érzékek arya helyreállítja a látást működnek, mint például amikor be van csukva a szemünk.

Ezen szabályt alkalmazva megérthető, hogy az esetek mérhetetlen többségében a logikai megoldást az egyszerű emberi érzékelésen keresztül érjük el.

Az aktív percepció elmélete az érzéki csalódás illúzió kutatása során is felmerült, különösen Richard L. Gregory munkálatai folyamán. Észlelés és valóság[ szerkesztés ] A vizuális észlelés esetében néhány ember képes látni az észlelt változást "lelki szemei előtt".

Az "esemplastic" a fantázia képessége jellegét már kimutatták kísérletekkel: egy homályos kép többféle értelmezésével a perceptuális síkon.

Jerome Bruner és Mary Potter homályos, kétértelmű képek ingerként való alkalmazásával akadályozták a közvetlen észlelést vizsgálataik során. Kísérleti alanyaiknak folyamatos leírást kellett adniuk élesítés folyamata során a diákról.

Érdekes, hogy a leírások meglehetősen pontatlanok voltak eleinte például egy földkupacot csokoládéfagylaltnak néztek.

3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei

A "Vajon a pohár félig üres, vagy félig tele van? Ahogyan egy tárgy megfigyelése többféle értelmezést is adhat, ugyanúgy érzékelhetjük annak hiányát is.

Ha az észlelés során a személynek nincsen tapasztalata az adott tárgyhoz kapcsolódóan vagy nem fontos számáraszó szerint nem észleli azt. Az észlelés, mint folyamat az emberi látásnál már rutinosan működik. Amikor az ember egy olyan fogalommal találkozik, amelyről már előre kialakított koncepcióval rendelkezik, képes szabályozni, hogy az adott fogalmat, tárgyat észrevegye-e, vagy se.

Ezen problémával találkozhatunk abban az esetben, amikor képtelenek vagyunk az új információ megértésére, csupán amiatt, mert nem tudunk elvonatkoztatni korábbi ismereteinktől, tapasztalatainktól.

a nullák elrontják a látást

Mivel az emberi elme képes az általa újonnan felfedezett dolog megfontolására, kreál magának egy új "igazságot", "valóságot" azzal kapcsolatban. Mikor nem értünk valamit, akkor az elménk megpróbálja az új információt egy már korábban megélt eseményhez, tárgyhoz, gondolatkörhöz kötni, és egy új "szabályt" létrehozni, és azokhoz szorosan hozzákapcsolni.

A pávaszem pillangók például, látás és mentális folyamatok szárnyai egy ragadozó szeméhez hasonlítanak könnyen becsapják az állatokat álcázási képességeikkel. Az érzékcsalódás nem befolyásolható a látás esetében.

Ez azt jelenti, hogy az érzékek önmagukban nem képesek egy egyedülálló világ leírására. A mentális modell szerepe az érzékek gazdagítása. Az elmélet különböző típusai az észlelés ökológiai megközelítéséből adódnak James J. Gibson foglalkozott ezzel a témával.

Gibson elutasította az ingerszegénység gondolatát, miszerint az észlelés az érzékekben alapozódik. Ehelyett megvizsgálta, hogy az észlelési rendszerben hol van jelen az információ.

A világ leképezése és a valós világ közti arány Ebből az következik, hogy az érzékelést nem kell gazdagítani, direkt jelenség. Az észlelést, mint aktív folyamatot, erőteljesen támogatta J. Ez az aktív folyamat irányítja cselekvést, és ez még több cselekvésre ingerelhet. Például ha már korábban észleltünk egy tárgyat, egy későbbi alkalommal eldönthetjük, hogy megközelítsük, vagy elkerüljük.

Az előre kialakult vélemények képesek befolyásolni azt, miképp látjuk a világot. Tehát a cselekvés minden esetben attól függ, hogy mit észleltünk.

Például egy klasszikus kísérlet rámutat a lassabb reakcióidőre és a pontatlanabb válaszok lehetőségének meglétére. Jerome Bruner kártyafigurákkal végzett kísérletet.

Egy pakli kártyában felcserélte a szimbólumok színeit például piros pikket és fekete szívetés megfigyelték, hogy mennyi expozíciós időre van szüksége gyógyszer a látási csíkokhoz alanynak a hiba felfedezésére. Az alaklélektan Gestalt-pszichológia ezzel, ennek zavaraival foglalkozik. A figura és háttér felcserélhető bizonyos esetekben.

Így az összefüggés kontextus az előzetes tudás - befolyásolja a felismerést, azonosítást lokalizációt.

Az alulról fel folyamat - ösztönös, kiváltott input irányított. Látszólagos mozgás: A retinán állókép keletkezik, melyet mozgóképként észlelünk. A lassított felvétel; gyorsított felvétel mozgás-elemző eljárás: észlelésünkhöz igazít eseményeket. Például sokszor az embernek át kell fürkésznie a környezetet, látás és mentális folyamatok megtalálja a kívánt tárgyat. Hasonlóképpen ha azt szeretnénk, hogy egy gyenge hang hallható legyen, sokszor fülünket a hang irányába kell fordítanunk.

Észlelés – Wikipédia

Ezek a példák rámutatnak arra, hogy maga az észlelés aktív folyamat. Attól függően, hogy az észlelés tárgya milyen közel van az észlelőhöz, az észlelés érdekes különbségeket tesz a különböző érzékszervek között. Az érintés és az ízlelés a szaglást is ide sorolhatjuk modalitásának például a közeli érzékelésben van fontos szerepe, míg a látás és a hallás távoli érzékelésnek minősül.

Az látás és mentális folyamatok két érzékszerv feladata, hogy helyettesítse a helyváltoztatást környezetünk megismerésekor.

látás plusz 7 mi ez

Gibson korábbi munkájából ered az az ökológiai megközelítés, mely szerint az "észlelés a cselekvésben" az észlelés vele járója a cselekvés folyamata; enélkül értelmetlen, cselekvés nélkül a percepció pedig céltalan lenne. A cselekvés egyaránt igényli az érzékelést és a mozdulatot; az észlelést és mozgást pedig úgy lehetne leírni, mint "az érme két oldalát", ahol maga az érme az akció.

3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei

Gibson abból a feltevésből indult ki, hogy egyes dolgok, amelyeket "invariánsoknak", állandóknak hívott, már léteznek a való világban, és az észlelési folyamatok rájuk irányulnak. A nézet, amely konstruktivizmus olyan filozófusok által tartva, mint Ernst von Glasersfeld néven ismert, úgy értelmezi a percepció és a cselekvés folyamatos kiigazítását, mint ami pontosan látás és mentális folyamatok az entitást ezért nagyon messze van az állandótól.

A teória szerint a tau információ, vagy a "time-to goal" információ alapvető "érzék" az érzékelésben. Az észlelés biológiai megközelítései[ szerkesztés ] Az észlelés és a biológiai eredmények egymásnak való megfeleltetésére különböző eljárásokat alakítottak ki egyes kutatók. Eljárások[ szerkesztés ] A kiváltott potenciált KP vizsgáló eljárás az inger által kiváltott elektromos agyi aktivitás vizsgálatát jelenti.

A kísérleti személy hajas fejbőrére ragasztott elektródák segítségével mért agyi tevékenységet kiváltott potenciálnak KP nevezzük. A nagyobb területek feletti mintavétel lehetővé teszi a különböző elektromos tevékenységek összehasonlítását, amelyeket az agy eltérő területein vált ki az inger.

a látás élesen csökkent 45 éves korában

Példák[ szerkesztés ] N1 szelektív figyelmi folyamat következtében kimutatható potenciál: A kísérleti személy mindkét fülébe fülhallgatón keresztül hangingereket kap. Az instrukció utasításhogy csak a bal fülébe érkező rövid hangingerekre figyeljen, és számolja meg, hogy 3 perc alatt hány ilyen ingert észlelt. A figyelt fülében az N1 hullám jóval nagyobb amplitúdójú lesz, mint a másik fülében.

  1. Csepp a látás rövidlátással
  2. Vibráció Mechanikai energia Hőenergia Mechanikai energia főként a hullámtermészetü Tudjuk, hogy az észlelő élőlény környezete olyan ingerek sokaságából áll, amelyek többségét fizikai jelek például hullámtermészetű jelek, mint a hang vagy a fényilletve kémiai anyagok oldott vagy gáznemű anyagok, mint az ízlelés vagy a szaglás esetében alkotják.
  3. E helyt csupán emlékeztetőül utalunk rájuk.
  4. Videó technika a látás javítására
  5. Vonalak görbülete látással
  6. Hogyan lehet kezelni a rövidlátást gyógyszeres kezeléssel

Ez a növekedés a szelektív figyelmi folyamatok következménye. Össze-nem-illési negativitás: Ha a fenti kísérletet megváltoztatjuk úgy, hogy a figyelt fülbe ritkán, a többitől eltérő deviáns hangot adunk, akkor egy ms latenciájú lappangó negatív komponenst figyelhetünk meg N2a. N hullám: Ha szemantikailag nem odaillő szó áll a mondat végén, így értelmetlenné téve az egész mondatot, akkor az oda nem illő szó, mint inger, egy ms-os latenciájú negatív potenciál rögzítő. CNV contingent negtive variation : Ez a komponens akkor jeletkezik, amikor nem egy, hanem két ingerre kell figyelnie a kísérleti személynek.

Az első inger figyelmeztető inger után egy kis idő elteltvével jelenik meg a második felszólító ingerami egy feladat elvégzésére szólít fel. A két inger között egy negatív polaritású potenciál figyelhető meg, ami a várakozás, és a feladatra való felkészülés folyamatával hozható összefüggésbe.

sztereoszkópikus látás

Az agyletapogató brain-scan eljárások közé sorolhatjuk az egyik legjobban ismert technikát, a CT-t komputertomográfia-számítógépes rétegfelvételamely részletes információt ad az agy szerkezetéről; illetve a legfontosabb agyletapogató módszer a PET pozitronemissziós tomográfiamely látás és mentális folyamatok agyterületek közötti eltérő anyagcsere-folyamatokat fedi föl.

Az egysejt módszerek az egyedi idegsejtek élettani válaszának regisztrálását jelenti, miközben az éberen viselkedő állat valamilyen észleléssel kapcsolatos feladatot hajt végre.

A léziós eljárás az idegrendszer egy bizonyos részének elpusztítása kapcsán kialakult változások mérésére szolgál; eszköze a lézióamely az agy körülhatárolt területének roncsolását jelenti. A lézió erős elektromos áram alkalmazásával, idegsejtek elpusztítására kifejlesztett vegyi anyag befecskendezésével, vagy sebész eljárással érhető el.

Egy agyterület léziója meggátolhatja bizonyos ingerek felismerését, viszont félrevezető lenne azt állítani, hogy csupán az eltávolított agyterület felelős ezen ingerek látás és mentális folyamatok.

Ez a bonyolultság jellemzi azokat a szinteket is, amelyeket az észlelés titkainak megismerése során az egyes tudományterületek, mindenekelőtt pedig a pszichológia, az élettan és az idegtudomány, igyekeznek feltárni. A sokat keresett utolsó eltérés gyakran csak hosszú nézegetés után, hirtelen ugrik elő. Ezek a furcsa, meglepő jelenségek is rávilágítanak arra, hogy az észlelés, különösen pedig annak az egyén által megélt, azaz szubjektív minősége az emberi elme rejtélyeinek egyike. Tudjuk, hogy az emberi észlelést szolgáló biológiai alapfolyamat, az érzékelés — a külvilág fizikai jelei által kiváltott válaszok érzet, érzéklet és a minket körülvevő világ megfeleltetése — összetett folyamat. Azt is tudjuk, hogy az érzékelés és észlelés között lényeges különbség van, azaz a két fogalom nem egyszerűen szinonimája egymásnak.

Hiszen bizonyos funkciók helyreállhatnak az agyszövet károsítása után is úgy, hogy más agyterületek átveszik a károsodott területek funkcióját. Elméletek a vizuális érzékelésre[ szerkesztés ] Empirikus elméletek az észlelésre Anne Treisman a jellemző integrációs elmélet Interaktív Aktiválás és Verseny.