Látás és ábrázolás, Rajztanítás


Főleg a cinkék.

BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

A madáretetőt erre sietve áthelyeztem az ablak párkányáról a diófa egyik vastagabb ágára. Korábban nem etettem madarakat, ám szokatlanul hidegnek és látás és ábrázolás bizonyult a tél, már márciust írtunk, még mindig vastagon havazott és a madarak szemmel láthatóan nem találtak elegendő eleséget. Bonyolult vázszerkezetével a diófa egész ablakom terét kitölti. Ha télen felnézek, akkor az eget a lombkorona vázán látom ülni, habár jól tudom, hogy ez nem így van. Ég nem ül sehol.

Az ég sokkal inkább a látásában korlátozott ember képzete a térről.

Könyvismertető

Az ablakszárnyak függőleges és vízszintes osztásai kétszer hat képre bontják a látványt. Évek óta figyelem, ahogy a diófa valamilyen módon látás és ábrázolás vette az ablaktáblák és a házfal közeliségét, ebben az irányban nem nő tovább.

Még egyetlen ágával, egyetlen levelével nem ütődött a falhoz, az üveghez, sem hyperopia éhezés, sem télen. Akácfák például nem veszik tudomásul a növekedés akadályát a térben, mintha nem lenne önálló térképzetük, illetve hipertrófiával válaszolnak a növekedési akadályra. Felsértik önmagukat, sérüléseik körül betegesen burjánozni kezdenek. Egyszer régen, egy másik házban volt egy ilyen konok akácom, tüskés ágaival télen kaparta az ablakot, nyáron simogatta az ablakon a szúnyoghálót és a házfalat, míg neki nem estem a saját térképzetemmel és tőből le nem vágtam ezt az ágát.

Nyáron a lombozat tömött tömege a zöld valamennyi árnyalatával reng és lendül körülöttem. Felfogja, megszűri az égbolt fényét, tünékeny foltjaival és tűivel írja ki a levelek élét, színeit, domborzatát. Ám azon a télen hiába is helyeztem át az etetőt a diófára, a madarak az üveghez verődtek, belecsapódtak.

Kultúráért Felelős Államtitkárság

Nem volt tovább elviselhető. Olykor megkapaszkodtak az osztások peremén, máskor a fagyott hóra zuhantak le, hosszú másodpercekig élet­telenül hevertek, míg sikerült ismét szárnyra kelniük. Úgy repültek bele az üvegbe, mintha sem az üveg anyagiságát, sem az ablakszárnyak osztásait nem érzé­kelnék. Majd hozzászoknak, mondtam magamban, de én nem szoktam hozzá. Meg­vizs­gáltam a dolgot odakintről.

látás és ábrázolás

Alig volt érthető, hogy a tükröződések, a szóró­dások és főleg a színek, a benti sárga és a kinti kék egymásba írott formái ne tájékoztatnák őket a látvány térbeliségéről. A tükröződések persze olykor nem csak visszaverik, hanem a vetett árnyak foltjai elnyelik a fényt. Vetett árnyékok adódnak össze ilyen mélysötétté.

látás és ábrázolás

Meglehet, hogy szemük valamilyen optikai adottsága miatt ezek a mélysötétek látás és ábrázolás olyan megtévesztőek; fekete lyukakba repültek bele. Hogy csökkentsem a tükröződési felületek számát, nappal nem gyújtottam a szobában fényeket.

  • Először áll az újmédia művészet a magyar kiállítás középpontjában
  • Plasztikus stílus – Wikipédia
  • Más látás az egyik szemen
  • Hogyan lehet gyorsan visszaállítani a látást
  • Tiszatáj online - irodalom, művészet, kultúra
  • Február

Így is nekirepültek, talán kevesebben, de egy is sok volt. Nem lett volna megoldás, ha ezért az etetést megvonom valamennyitől.

Egry Józsefről Kassák Lajos nemcsak a végtelen víz és a horgászás, de amint a fonyódi mólón említette nekem, épp Egry személye és művészete miatt szerette a Balatont.

Igazán nagy kert, látás és ábrázolás volna az etetőt máshová. Magamtól azonban nem akartam megvonni táplálkozásuk látványát, már amilyen önző állat az ember az empatikus és karitatív hajlamával.

látás és ábrázolás

Mindazonáltal még a cinkék között is többségben maradtak azok az egyedek, melyek térérzékelését sem a tükröződések geometriája, sem az üveg átláthatósága nem tévesztette meg. Az egyes madárfajták szemének optikai adottságai között még ennél is érzékelhetőbb volt a különbség.

Az előadások a következő témára: "Óvodapedagógia Térbeli ábrázolás"— Előadás másolata:

Sem a csúszkát, sem a fakúszót, sem a harkályt nem érdekelte az ablakom, sem az üvegtáblái, sem a négyzetes osztásai, sem a vetett árnyékok; észlelték, felfogták, eszük ágában nem volt ebbe az irányba repülni. A rigók néha kényelmesen végigsétáltak a havon, felreppentek a párkányra, ők az általam felkínált magvakból és a faggyúgömbökből különben sem ettek, mindössze figyelték, vajon mit esznek az etetőben a többiek.

Benéztek a szobámba, majd kinéztek a tájra, hogy a szokatlan benti világot a megszokott kintivel össze­vessék.

A harmónia fogalmának és szerepének változása a különböző művészettörténeti korszakokban. A harmónia és rend fogalma a térben és a síkban. Térbeli mozgás, változás kifejezése: fázisrajz, folyamatábra, több nézet egyidejű alkalmazása. Mozgásváltozás kifejezése síkban és térben.

Én meg hosszan nézhettem gyönyörű szemükbe a munkaasztalomtól, hol az egyikbe, hol a másikba, ahogy a fejüket forgatták, hogy mindkét perspektívájukból szemügyre vehessenek. A meggyvágó sem repült bele az ablaküvegbe, de nem is tartott tőle, a diófára tévedő mátyásmadarakról, szarkákról vagy a nagyobb ragadozó madarakról nem beszélve. Ezek látták az üveget, láttak engem és a maguk szempontjából ártalmat­lanabb jószágnak ítéltek, mint amilyen vagyok.

A digitális mozgókép szomatoszenzorikus „fordulata”

Olykor a tengelice tévesztette el, leggyakrabban a széncinkék, olykor a kékcinkék, furcsa módon néha a verebek. A verebek dinamikus lények, s így ők kapták az üvegtől a legnagyobb ütéseket.

Thus, simulation-based new media is but a further development of photographic realism, which can be contrasted with the haptic properties of the moving image. While the multidimensional image sucks in the viewer both perceptually and interactively,ready to be embodied in virtual space, haptic vision stimulates the entire sensorium in a viewer who is embodied in the real world and always at a distance from the image itself.

Ekkor próbát tettem a szúnyoghálóval. Az első fagyok idején, mikor már nincs lombja a fának, szúnyog sincs, légy sincs, éjjeli lepke sincs, minden évben meglep, hogy szúnyogháló nélkül milyen közvet­lenül tör rá a táj a szobámra.

Pedig éppen fordítva van. Szúnyogháló nélkül áll vissza a kép az emberi szem számára reálisnak tekinthető dimenzióba. Valósággal várok a kijózanító pillanatra, amikor már nem szúnyoghálón át kell a tájra néznem.

My philosophy for a happy life - Sam Berns - TEDxMidAtlantic

Kicsit vonakodva húztam hát most vissza a látvány elé. De ez volt a megoldás. A cinkék látás és ábrázolás egyedei, röptük egész erejével azóta is belerepülnek, úgy látszik, izgalmukban a szúnyoghálót sem érzékelik az ablakon, vagy csak az utolsó pillanatban érzékelik, de legalább nem sérülnek meg. A rugalmas anyag visszalöki őket, éles ívben repülnek fel, vagy ijedtükben megkapaszkodnak a hálón.

Befolyásolja a látó pupillák közötti távolságot aztán azóta télen és nyáron nem csupán egyetlen perspektívából, hanem hálón át szemlélem a tizenkét látás és ábrázolás.

TERMÉKEK, MELYEK ÉRDEKELHETNEK

Mindezt nem a madarak miatt, nem magam miatt mesélem el, hanem azért, hogy Mikael Olsson fotográfiai térképzetének sajátosságait a képalkotás reneszánsz konvenciójának háttere előtt jellemezzem.

Az ablaktáblák osztásai tizenkét különálló képre bontják a látványt. Nyáron e tizen­két különálló képen nem látok mást, mint a diófa zárt és mozgékony lom­bozatát, zöldet a zöldön.

látás és ábrázolás

Télen a csupasz ágszerkezet mögött a tájat is. Ezeket a különálló kivágatokat még kicsiny négyzetekre bontja a szúnyogháló szövedéke. Maga a háló sűrűn szövött, feszes, szürkészöldre színezett műanyag, amely szöve­dékével olyan kis egységeket képez, mint amilyen a digitális fotográfia látás és ábrázolás.

Látás és ábrázolás Gimnázium I-III. - NT-13136/2 (Könyv)

Olsson azonban nem digitális, hanem analóg képeket készít, legfeljebb esetenként, bizonyos eljárások kiegészítéseként használja a digitális technikát. Ami immár nagyon hang­súlyos, akcentusbeli különbség lett a fotográfiában. Olsson nem fordít hátat a digitális fényképezésnek, azaz a digitális látás korszakának, de egy korábbi korszak technikai adottságai közül néz ki rá.