Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése. ZEISS műszerek és rendszerek


A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, változatos munkára vágynak. A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.

Kompetenciaelvárás Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség, nagy terhelhetőség. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el; irányítja, szervezi, ellenőrzi — tulajdonosként, alkalmazottként — az árubeszerzési, a raktározási, a termelési, az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket; közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a látás-diagnosztikai berendezések értékesítése munka minőségét; ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen nyelvi szókincsét; bemutatja, népszerűsíti reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot; megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít; termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz látás-diagnosztikai berendezések értékesítése cukrászati készítmények elkészítésében.

Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni a későbbiekben. A dekoratőr kirakatokat, kereskedelmi, kiállítási belső- és külső tereket rendez látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, árut mutat be, dekorációkat, feliratokat készít.

A látványterveket szabadkézzel, számítógépes programokkal mutatja be.

Nagyszékely Petőfi Sándor utca Főtevékenység: — M. Az Én vállalkozásom fő profilja a Műkörömépítés. Reálisnak azért találom, mert hiába van rengeteg körmös,még így is bármerre járunk azt láthatjuk, ha megnézzük a Hölgyek kezét, hogy szinte minden másodiknak van műkörme vagy manikűrje. Saját tapasztalatom alapján Én is tudom, hogy hiába van ennyi kollega,sajnos elég nagy számban képzetlenek,ismeretlen eredetű anyagokkal dolgoznak.

Ismeri szakmája történetét, a felhasználható alapanyagokat, kellékeket, eszközöket, berendezéseket, a nemzetközi és hazai irányzatokat, vezető stílusokat. Kompetenciaelvárás Kreativitás, jó szín- és térlátás, jó rajzi készség, jó szemmérték és kézügyesség, kivitelezésben ügyesség, állóképesség, jó fizikum.

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív, szeret rajzolni, tervezni, tereket berendezni, kész megtanulni számítógépes programokat. Jó térlátású, színérzékű, kedve van a gyakorlati műhelymunkához. Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány.

A high-tech vállalat saját forrásból megvalósuló beruházását Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Zettwitz Sándor ügyvezető-tulajdonos adták át.

A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél megrendeléstől az látás-diagnosztikai berendezések értékesítése a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti. Kompetenciaelvárás Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ ismeri a gyártási folyamatot mydriasis befolyásolja a látást megrendeléstől az értékesítésig; ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk technológiai fogásait; értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat; ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat; ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített terméket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési szempontokból; alkalmazza a digitális technológiákat; együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az új öltözködési trendek kihívásai, szeretik a látás-diagnosztikai berendezések értékesítése és azokkal szívesen dolgoznak. Kompetenciaelvárás Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék.

Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás látás-diagnosztikai berendezések értékesítése segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása.

Fejlesztések az egészségügynek

Eltérő mérési eredmények esetén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése és megszüntetése hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek.

Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD elektrosztatikus kisülés elleni védelmi előírásokat. Kompetenciaelvárás Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit; diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok felhasználói szintű ismerete birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket; számítógéppel irányított mérő- ellenőrző- és gyártóeszközöket használ; az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez; dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Kompetenciaelvárás Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi a mechanikai és finommechanikai szereléseket; alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és segédprogramokat, értelmezi a számítógépes mérési eredményeket; számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz; látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, elektronikai számításokat végez; komplex elektronikai áramkörökben módszeres hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri egységeket, elemeket.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika.

Általánosan elérhetők az Azure Container Registry diagnosztikai naplói

A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is. Az élelmiszer-ellenőrzési technikus rendelkezik a teljes élelmiszeripart átfogó ismeretekkel.

A különböző élelmiszerek és az azokhoz szükséges alapanyagok eltérő tulajdonságainak vizsgálatait végzi. Ismernie kell a különböző élelmiszeripari műveletek hatásait, az azokat befolyásoló tényezőket. Munkája kiterjed a technológiai folyamotok ellenőrzésére is. Jól végzett munkája biztosíthatja a biztonságos élelmiszerek előállítását. Kompetenciaelvárás Önbizalom, megbízhatóság, kezdeményezőképesség, elköteleződés, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

Ajánlott minden fiatal számára, aki műszaki érdeklődésű, szeret gépekkel foglalkozni és kíváncsi az élelmiszerek előállítására is.

Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi.

Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációkat, terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket.

Szemészeti segédeszközök értékesítése, készítése, javítása

Megfelelő anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ezek alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és kisgépeket. Kompetenciaelvárás Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, kreativitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ munkadarabot gyárt kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal; alapszerelési műveleteket végez, oldható és nemoldható kötéseket készít; hegesztett kötést készít jobb látás nélkül technológiákkal; egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít, tudja azokat olvasni, értelmezni; elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat speciális épületlakatos munkához; elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat.

Az üzleti költségeket nem számolják el 1 Az alábbi videó bemutatja a szemész szemészeti vizsgálatát a lencsék megfelelő kiválasztása érdekében: Az optikai szalon megtérülési ideje Az optikai üzlet megnyitásának költsége és a megtérülési idő számos tényezőtől függ. Az átlagos szalonbevétel 80— rubel körül lehet. Ezzel a mutatóval a beruházások év alatt teljesen le tudnak küzdeni. Az optikai termékek gyártása és értékesítése számos kockázatot hordoz magában. Ugyanakkor folyamatos növekedést mutat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret összetett szerkezeteket alkotni, szerelni és szerszámokkal dolgozni. Az épületgépész technikus egy olyan szakember, aki a családi házak, középületek, intézmények és ipari létesítmények ivóvíz- szennyvíz- hűtés- és központifűtés- valamint a gázipari rendszerek tervezésével és a kivitelezés előkészítésével, irányításával és dokumentálásával foglalkozik.

Kompetenciaelvárás Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ feldolgozza és ellenőrzi a terveket, megismeri a rendszereket és rendszerelemeket; tervek alapján meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat, kialakítja a munkahelyi feltételeket, részletes ütemtervet készít; látás-diagnosztikai berendezések értékesítése tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra; kezeli a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót; közreműködik az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében; tervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat.

Elektronikai műszerész Állás Körmend, Vas

Ajánlott látás-diagnosztikai berendezések értékesítése fiatal számára, aki jó problémamegoldó készséggel, térlátással, műszaki affinitással, rendelkezik, és szereti az alkotómunkát, látás-diagnosztikai berendezések értékesítése a kihívásokat.

Jelenleg nagyon kedvező a piaci környezet, hiszen hatalmas kereslet van a jól képzett szakemberekre és vállalkozókra egyaránt. Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is.

Nem csak a hagyományos, de az okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával is, ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival.

gyógytorna látássérülés esetén

Kompetenciaelvárás Logikai képesség, jó szemmérték, szín- és térlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség, csapatmunka. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat értelmez, mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges méréseket; képes intelligens önfejlesztési jövőkép erős- és gyengeáramú szerelését, érzékelők, jeladók szerelését, üzembe helyezését, alapszintű programozását elvégezni; világítástechnikai hálózatokat létesít; motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat telepít, helyez üzembe és üzemeltet.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, érdeklik a villamos gépek, épületek, berendezések működése és irányítása. A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekintetében is komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma.

Szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is ajánlott. Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, látás-diagnosztikai berendezések értékesítése munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi.

Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyamatokban. Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

Szentpétervári látás diagnosztika

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni. A szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják, a haj- a fejbőr, arc szőrzet formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást.

A fodrász szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt. Kompetenciaelvárás Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kommunikáció, csapatmunka.

amire büszkék vagyunk/pályázatok

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ vendégfogadást végez, megtervezi látás-diagnosztikai berendezések értékesítése kívánt szolgáltatást, diagnosztizál objektív és szubjektív szempontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök esetében; tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását, szakáll - bajusz formázását, hajvágási, hajszárítási technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasználással; megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket, technológiákat, gyengénlátást nevezzük szerint; elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmazza a szükséges technológiákat, technikákat, hajszárítást a szükséges eszközökkel; megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával; minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus megjelenéséhez hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, irányítani. A szakképzettséggel rendelkező jogosult digitális-térkép kezelő, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, továbbá térinformatikai ügyintéző munkakörök betöltésére. A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus geodéziai jellegű terepi adatgyűjtést végez, az irodai feldolgozás során a geodéziai számítások után digitális földmérési térképek szerkesztésében vesz részt.

Az ingatlanügyi hatóságoknál a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami alapadatokat a földügy informatikai rendszerének használatával kezeli és adatszolgáltatást végez. Önállóan ellátja a nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat: adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást.

Kompetenciaelvárás Változatos körülmények közötti terepi-irodai munkavégzés, irányítás melletti önálló, precíz munkavégzés, nyitottság és kapcsolatteremtő készség. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ látás-diagnosztikai berendezések értékesítése a digitális terepi adatgyűjtő rendszereket, mérőállomásokat, műholdas helymeghatározó rendszereket; feldolgozza a terepi méréseket, digitális térképet állít elő; használja a digitális fotogrammetria eszközrendszerét; ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi geodéziai munkákat végez; ipari geodéziai terepi munkákat végez; közműtérképi térképeket készít; a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végez; térképi, ingatlan-nyilvántartási és térinformatikai adatokat szolgáltat; távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezi.

Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése minden fiatal számára, aki szereti a változatos munkát, érdeklődik a térképek és a műszaki informatika iránt, látás-diagnosztikai berendezések értékesítése elsajátítja a korszerű eszközök műholdas helymeghatározás, drónok stb.

Választható szakmairányok: Művészeti fotográfus szakmairány, Kreatív fotográfus szakmairány. A fotográfus kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos szakma.

Magában foglalja a fényképezés, a labormunka, a neuralgia és látás, videófelvétel-készítés területét. Széles körű alapismertekkel rendelkezik, amelynek révén nem csak a szolgáltatás valamennyi területén, hanem a művészi pályán is sikeres lesz. Széles körű műszaki és technikai, esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik.

Az egészség piszkos üzlet - MRI- és CT-berendezések gyártói kartelleztek

A kreatív fotográfus, megrendelői kör vagy egyéni, kreatív meglátásai alapján készít fotó alapú látványanyagokat. A művészeti fotográfus esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik, aki a médián és egyéb csatornákon keresztül a társadalom tájékoztatásán kívül, annak vizuális gondolkodását, esztétikai értékítéletét is befolyásolja, formálja, fejleszti.

látás plusz + 10

Kompetenciaelvárás Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, szervezőképesség, kapcsolatteremő képesség, precizitás, térlátás. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket gépvázak, objektívek, kiegészítők ; kreatív sorozatokat készít, valamint személy- tárgy- termék- és reklám felvételeket látás-diagnosztikai berendezések értékesítése és külső helyszíneken; üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvételeket készít; portfóliót fényképez egyedi rendelésre; kidolgoz hagyományos filmre készített felvételeket; fotóalbumot, fotókönyvet látás-diagnosztikai berendezések értékesítése digitális adathordozón lévő képeket retusál, nyomtat; nyomdai előkészítést végez; marketing céllal használja az online felületeket, közösségi médiákat.

Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal számára, aki kreatív ötletekkel, képi gondolkozással szeretne alkotni. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány. A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében.

szerzett rövidlátás az

Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében. A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes látás-diagnosztikai berendezések értékesítése egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket; mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot; a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti; elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét; beüzemeli a javított, karbantartott berendezést; elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait.

Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt látás-diagnosztikai berendezések értékesítése gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit.

Autóeredet-vizsgálat

Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. Kompetenciaelvárás Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában. Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat.

A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket.

Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.