Lásd 6 sor, milyen látomás


Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, milyen látomás arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító.

Háttérolvasmányok

Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünket. Háttérolvasmányok Dieter F. Uchtdorf: Az első látomás gyümölcsei. Liahóna, Neil L. Andersen: Joseph Smith. Javaslatok a tanításhoz Joseph Smith története —17 Joseph Smith látta lásd 6 sor Atyaistent és lásd 6 sor Ő Fiát, Jézus Krisztust Add meg ennek a leckének a hátterét azzal, hogy röviden áttekintitek a Joseph Smith története —12 -t, majd kérd meg a tanulókat, hogy hasonlítsák ezt a részt napjainkhoz Visszaállítottam a látásomat, hogy rámutatnak a Joseph Smith igazságkeresésével kapcsolatos élmények és azok élményei közötti hasonlóságokra, akik napjainkban keresik az igazságot.

A válaszok között legyenek ott a következők: Sok viszálykodás volt a különböző egyházak között. Joseph Smith logika vagy eszmefuttatás segítségével nem tudta eldönteni, melyik egyház igaz. A vallási vezetők ugyanazokat a szentírásrészeket egymástól eltérően értelmezték.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —15 -öt, majd kérdezd meg az osztályt: Szerintetek Sátán miért próbálta megakadályozni, hogy Joseph Smith imádkozzon? A válaszok között ott lehet a milyen vitaminokat milyen látomás bevenned a látáshoz Sátán már a halandóság előtti lásd 6 sor ismerte Joseph Smitht, és tudta, hogy Joseph előre elrendelt küldetése az, hogy segítsen visszaállítani a földre az igazságot.

Sátán megpróbálta megakadályozni ennek bekövetkeztét. A tanulók olvassák el magukban a Joseph Smith története —17 -et, és írjanak le olyan tanokat, amelyek Joseph Smith bizonyságából bukkannak elő.

Elegendő idő eltelte után kérj meg tanulókat, hogy mondják el, milyen tanokat azonosítottak be. Lásd 6 sor hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

Őt hallgasd! Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása az utolsó napi szent teológiában? Lásd 6 sor a tanulók válaszolnak, hangsúlyozd ki a következőket: Joseph Smith látomása az Atyáról és a Fiúról sok fontos igazságot állított vissza a földre. Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása azoknak, akik ma keresik az igazságot?

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Semmi, amire tanunk épül, semmi, amit tanítunk, semmi, ami szerint élünk, nem fontosabb, mint ez lásd 6 sor kiinduló nyilatkozat. A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph Smith beszámolója hamis, akkor nem került sor Jézus Krisztus egyházának a visszaállítására; viszont ha Joseph Smith beszámolója igaz, akkor sor került a visszaállításra, és a visszaállított evangélium igaz.

Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás igaz voltáról?

  • Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.
  • Biblia – Wikipédia
  • A lézeres látáskorrekció trendei
  • Наконец они остановились перед высокой дверью.

Kérd meg a tanulókat, hogy kezdjék el átgondolni, vajon mit tehetnének azért, hogy újabb megerősítést kapjanak az első látomás igaz voltáról. Megoszthatod a következő idézetet Neil L.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

Olvassátok el gyakran. Esetleg felvehetitek Joseph Smith bizonyságát a saját hangotokon, rendszeresen meghallgatva és megosztva azt a barátaitokkal. Mielőtt továbblépnétek, magyarázd el a tanulóknak, hogy a Szabadító nem csupán az első milyen látomás alkalmával látogatott el Joseph Smithhez és másokhoz ebben az adományozási korszakban.

Bemutatta a Fiát.

Azt is megkérdezheted a tanulóktól, hogy gondolkoztak-e már azon, vajon miért jelentős az első látomásnak ez a része.

McConkie, 3 vols. A bukás után kiűzetett az Atya jelenlétéből.

könyv a látás helyreállításáról

Ettől az időtől kezdve Jézus Krisztus volt az, aki irányította szolgáit a földön, és kinyilatkoztatást, valamint útmutatást adott a prófétáknak.

Joseph Fielding Smith Jr.

3. látás történik

Amikor az első látomásban Joseph Smith megkérdezte, hogy melyik szektának van igaza, melyik Személy válaszolt a kérdésére? Joseph Fielding Smith elnök szerint miért volt fontos Joseph Smith számára feljegyezni azt, hogy Mennyei Atyánk bemutatta Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus volt az, aki megválaszolta Joseph kérdéseit? A tanulók értsék meg a következő igazságot: Ádám és Éva bukása óta minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztuson keresztül érkezik.

A kinyilatkoztatás eme módjának megértése hogyan segít nektek bízni a Próféta első látomásról szóló beszámolójában?

étrend-kiegészítők áfonya

Az első látomás segít egyre jobban hinnünk Jézus Krisztusban Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Az emberiség történelme során lásd 6 sor és apostolok részesültek hasonló megnyilatkozásokban, mint Joseph.

A megtört szív felkészült szív

Uchtdorf elnök szerint milyen áldások származnak az első látomás megismeréséből? A tanulók talán más szavakat használnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Az első látomásról tanulva lásd 6 sor hitre teszünk szert az Atyaistenben és Fiában, Jézus Krisztusban. Hogyan mélyíti el az Őbeléjük vetett hitünket az, ha tanulunk az Atyaisten és a Fiú Joseph Smithnél tett látogatásáról? A válaszok között lehetnek a következők: Milyen látomás első látomás egy másik tanúbizonyság arról, hogy Ők élnek; megerősíti számunkra azt, hogy törődnek az emberek ügyeivel; bizonyítékul szolgál arra, hogy Ők meghallják és megválaszolják az imákat.

Update Látomás a száraz csontok völgyéről 37 Az Örökkévaló rám helyezte a kezét, és Szelleme által kivitt egy tágas völgybe, amely telis-tele volt csontokkal. Ezt mondd nekik: »Ti száraz csontok, halljátok meg az Örökkévaló szavát! Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az Örökkévaló!

Milyen szerepet játszik az első látomás a visszaállításról való bizonyságotokban? Mit tehettek a következő héten azért, hogy megerősítsétek bizonyságotokat az első látomásról?

Az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smithnek

Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy a következő napokban szakítsanak időt az első látomás átgondolására és az arról való imádkozásra. Kérd meg őket, hogy írják le, milyen gondolatok és érzések vannak bennük Joseph Smith e szent élményéről. Tanulói olvasmányok.

  • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  • Ezékiel 37 ERV-HU - Látomás a száraz csontok - Bible Gateway
  • Gyógyító torna látás
  • Jelenések Könyve kommentár
  • A protestáns kánon szerinti magyar Biblia összesen fejezetet tartalmaz Ószövetség:Újszövetség: