Bűnének látomása Ignatius Brianchaninov


Az "alázat" a "béke" szót veszi alapul. Ez azt jelzi, hogy egy szerény ember mindig békében van Istennel, önmagával és más emberekkel. Alázatosság — ez egy öntudatos látomás bűnének látomása Ignatius Brianchaninov. Az a személy, aki nem alázatos, valóban összehasonlítható egy részegnel.

Az alázatosságot csak feltételesen, elméletileg fel lehet osztani e bűnének látomása Ignatius Brianchaninov kategóriába az észlelés megkönnyítése érdekében, de valójában ez egy tulajdonság. Alázat Isten felé - ez a saját látása, remény csak Isten irgalmasságára, de nem a saját érdemeire, az iránti szeretetre, az élet nehézségeinek és nehézségeinek szelíd átadására.

Az alázat az a vágy, hogy aláássuk az akaratot Isten szent akaratának, akaratának és mindent tökéletesnek. Mivel Isten minden erény forrása, az alázattal együtt magában foglal egy keresztény lelkét. Más emberekkel szemben - a harag és az irritáció hiánya, még azok számára is, akik látszólag megérdemlik. Ez az őszinte, nem rosszindulatú tényező azon a tényen alapszik, hogy az a személy ura, akivel vita merült fel, csakúgy, mint te, és azon képességén, hogy nem azonosítja a szomszédat mint Isten teremtményét és bűneit.

Birtokló személy alázat önmagunkkal szemben, nem vizsgálja mások hiányosságait, mivel tökéletesen látja a sajátját. Sőt, bármilyen konfliktusban csak magát hibáztatja, és egy ilyen ember kész őszintén mondani: "Sajnálom" bármilyen vádat vagy sértést.

Miért ellenállunk az alázatnak, és mi az igazi értéke? Az alázatról és az éberségről

Az összes patrisztikus szerzetes irodalom szerint az alázat nélkül jó cselekedet nem valósítható meg, és sok szentek azt állították, hogy az alázatosság kivételével más erényed nem létezhet, és továbbra is Isten közelében lehet.

Természetesen a mondott ideális eszköz, amelyre minden kereszténynek törekednie kell, és nem csak a szerzetesnek, különben a templomi élet és ezáltal az Istenhez vezető út hiábavalóvá válik.

Az első fok a megaláztatások örömteli átadásából áll, amikor a lélek nyitott karokkal fogadja el őket orvosi kezelésként. A második fokban minden harag elpusztul. A harmadik fok a jó cselekedetek iránti teljes bizalmatlanságból és a tanulás örök vágyából áll. Az ortodox aszkéta tanításait követve az igazi alázat csak az evangélium készítésével érhető el. De hogyan lehet a parancsolat alázathoz vezetni? Valójában, a parancsolat teljesítése, éppen ellenkezőleg, túlzott önelégedettséghez vezethet.

Emlékezzünk arra, hogy bűnének látomása Ignatius Brianchaninov evangéliumi parancsolatok végtelenül meghaladják a szokásos erkölcsi normákat, amelyek elegendőek az emberi közösüléshez. Ezek nem emberi tanítások, hanem egy teljesen szent Isten parancsolatai.

Olvassa el a szent atyák szentírásait. A Szent Atyák válogatott tanításai a hitről

Az evangéliumi parancsok isteni követelmények egy ember számára, amelyek egy felhívásból állnak, hogy szeretjük Istent minden elménkkel és szívünkkel, és a szomszédunkat, mint te magad Az isteni követelmények teljesítése érdekében a keresztény aszketikus megtapasztalja erőfeszítéseinek elégtelenségét. Szent szerintlátja, hogy minden órában szereti szenvedélyeit, vágyával ellentétben olyan cselekedetekre törekszik, amelyek teljesen ellentétesek a parancsolatokkal.

bűnének látomása Ignatius Brianchaninov

A parancsok teljesítésének vágya rávilágítja az ő emberi természet szomorú állapotát, amelyet a bukás sújtott, és az Isten és a szomszéd szeretetéből való elidegenedését.

Szívének őszinteségében elismeri bűnösségét, képtelenségét teljesíteni azt a jót, amelyet Isten tervezett. Élete életét a bűn és a bűnének látomása Ignatius Brianchaninov folyamatos láncaként látja, mint olyan cselekmény sorozatát, amely isteni büntetést érdemel. Bűneinek látása az aszketikben arra készteti, hogy csak Isten irgalmasságára és nem saját érdemeire reménykedjen.

Megtapasztalja az isteni segítség szükségességét, erőt kér Istentől, hogy megszabaduljon a bűn hatalmától. És Isten megadja ezt az áldott hatalmat, felszabadítva a bűnös szenvedélyektől, leírhatatlan békét teremtve az emberi lélekben. Vegye figyelembe, hogy a "béke" szó része az "alázat" szó gyökerének, és ez egyáltalán nem véletlen. Az emberi lélek felkeresésekor az isteni kegyelem elmondhatatlan szavakkal bocsátja a nyugalmat és a csendet, a mindenkivel való megbékélést, ami maga Istenre jellemző.

Ez Isten békessége, meghaladva minden elmét, amelyről az apostol beszél. Ez az isteni alázat és szelídség, amit Isten minden bűnének látomása Ignatius Brianchaninov meg akar tanítani. Az alázatnak a szívében való megjelenését mély és tartós lelki béke, Isten iránti szeretet, mindenki iránti együttérzés, szellemi csend és öröm, Isten akaratának meghallgatásának és megértésének képessége bizonyítja.

Az alázat érthetetlen és megmagyarázhatatlan, mert maga Isten és cselekedete az emberi lélekben érthetetlen és megmagyarázhatatlan.

Az alázat az emberi gyengeség és az isteni kegyelem alkotja, amely kitölti az emberi gyengeséget. Az alázatban a mindenható Isten cselekedete van jelen, ezért az alázatot mindig megmagyarázhatatlan és érthetetlen szellemi erővel töltik meg, amely átalakítja az embert és mindent, ami körül van.

Alázatos ortodoxia. Alázat (a kereszténységben)

Az alázattal gyakran azt értik, hogy megalázják a show-t. Az ilyen megalázás nem alázat, hanem a hiúság egyfajta szenvedélye.

A szerző tíz közismert tévhitét tagadja meg a miszticizmus természetével kapcsolatban: egyenlővé teszi azt eksztatikus állapotmal, irracionális kérdésekkel stb. A szerzők bemutatják a leíró vallástudomány korlátozásait és az analitikus megközelítés előnyeit a miszticizmus megértésében. Ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a miszticizmus a szakrális hit egy speciális modusához típusához tartozik, a mágia, a mantika, a vallás és az ember más szellemi és gyakorlati jelenségeivel együtt, amelyek az emberi élet szabályozásának kulturális mechanizmusaiként szolgálnak.

Ez képmutatás és ember számára kellemes. A szentek elismerték szentnek. Miért tisztelik az alázatot az egyik legfontosabb keresztény erény? Az igazi alázat a keresztény megfelelő hozzáállását Istenhez és az általa létrehozott világhoz, megfelelő magatartást tanúsítja.

A becsületes büszkeséggel ellentétben, aki személyiségéről, szerepéről és élethelyéről torz, rendkívül túlbecsült elképzeléssel rendelkezik, egy alázatos ember helyesen és felelősségteljesen értékeli életét.

Az emberiség öröme. Mit jelent ortodox ember lenni?

Mindenekelőtt tudatában van önmagának, hajlandó és hajlandó szelíden teljesíteni Őt. Ráadásul nemcsak felismeri a Teremtőtől való függőségét ami mind az egoistákra, mind a büszkere jellemződe legnagyobb mértékben bízik benne, mint Jó és Szerető Atyában; hálás neki még akkor is, ha tartózkodik és.

Alázatosság nélkül lehetetlen jótékonysági kapcsolatot építeni sem a Teremtővel, sem a szomszédaiddal. Tegyük fel, hogy egy büszke ember hajlandó valamilyen módon engedelmeskedni Istennek, például amikor Isten tervei összhangban állnak személyes hajlamaival és ambícióival. Így az ószövetségi parancsnok, Jehu örömmel és azonnal reagált Izrael feletti királyként felkentett isteni önkényességére. Figyelemre méltó engedelmességet mutatott az Isten iránt is Ahab házának megsemmisítése iránt.

Jehu ebben az esetben Isten haragjának és igazságának ítéletének eszközeként szolgált a gonoszok felett. Mindazonáltal, ahol valódi vallásos alázatot kellett felmutatnia, már nem volt ilyen lelkes és engedelmes.

bűnének látomása Ignatius Brianchaninov

Az Isten Fiának földi szolgálata során Izrael sok képviselője, elsősorban a farizeusok formális engedelmességet mutattak Istennek: nyilvánosan imádkoztak, böjtöltek, szertartásokat végeztek és törzsvendégeiktől követelték előadásukat.

Külsőleg az isteni gondviselés iránti engedelmes embereknek átadhatók. Ezt követően egy könyv olvasásának hatása a látásra büszkeség és az irigység egy sokkal szörnyűbb bűncselekményhez vezette őket: merénylet.

Ha még enyém lenne, ha egy kaanánitiai nő egyáltalán megértette volna a Megváltó szavait arról, hogy nem megfelelő a gyermekektől kenyeret venni és kutyáknak dobnivagy olyan bűnös köztisztviselőnek, aki isteni kegyelemre szólít felkönnyebb számukra a Megváltó elfogadása.

  1. Az atyák szentírásainak olvasása az összes erény szülője és királya.
  2. Rövidlátás van
  3. Mi a legmagasabb látomás
  4. Az emberiség öröme. Mit jelent ortodox ember lenni?

A szerencsétlenségünk az, hogy az alázat helyett mindig magunkban akarunk találni. A gondolkodásunk megrontása az Alkotó alkotójának az ember örök célja nem az alázat mutatója, de még egy hiba is nagy bűn Ha az aszketikus szempontból az alázat az, hogy mindenkinél rosszabbnak tartja magát, akkor teológiai szempontból az isteni alázat olyan szeretet, amely anélkül ad önmagát egyensúly, egészen a végéig.

Szentháromság Stefano-Makhrishchi kolostor. Sophia Khotokuridu - a szentség szenvedése révén

A tapasztalat, az bűnének látomása Ignatius Brianchaninov megtalálásának és megismerésének tudata nagyon kevés tulajdonos. Egyszóval róla: az üvöltők olyanok, mint a mélységmérés.

bűnének látomása Ignatius Brianchaninov

Mi, a vakok, akiknek kevés jóslata van erről a nagyvilágról, azt mondjuk: az igaz alázat nem mondja sem az alázatos szavait, nem fogadja el az alázatos típusokat, nem zavarja, hogy alázatosan önmagát alázza, és nem szembeszállítja magunkat, mivel alázatos. Bár ezek a kezdetek az alázat lényegét, megnyilvánulásait és különféle típusait jelentik, önmagában kegyelem és fentről származó ajándék.

A szeretet, az irgalom és az alázat csak a nevek alapján különbözik egymástól, az erő és a cselekedetek ugyanazok. A szeretet és az irgalom nem lehet alázat nélkül, az alázat pedig nem lehet irgalom és szeretet nélkül. Ugyanezt bűnének látomása Ignatius Brianchaninov sok nagyszent. Szóval St. Nagy Barsanuphius: "Áldott vagy te, testvér, ha igazán úgy érzi, hogy bűne van, mert bárki is érzékeli őket, nem engedelmeskedik és minden tekintetben elvonul tőlük.

  • Mi lenne, ha a feleség bevallná, hogy csalik?
  • Alázatos ortodoxia. Alázat (a kereszténységben)
  • Dmitrij Alekszandrovics Avdejev ortodox pszichoterapeuta válaszol a kérdésekre Kérdés: Meséljen a félelmek eredetéről.

A szíriai Izsák írta: "Aki bűnét érezte, jobb, mint aki imádságával feltámasztja a halottakat. Kronstadt János: "Az ember bűneinek és sokuknak, és minden rossz hírüknek a megismerése valóban Isten ajándéka, amelyet komolyan imádkozunk.

Ahogy erről ír. Itt a legerősebb szem vak és részleges lesz. Végtelenül lemondunk minden gonoszról, és mérhetetlenül eltúlozzuk a jég minden pillanatát önmagunkban.

Még nem arról is beszélek, hogy szigorúbb lenne magunk felé, mint mások felé ami valójában szükségesde ha legalább ugyanazokat a méréseket végezzük el, mint másoknak, és mennyire nyitna meg a szemünket.

Egy ilyen félelem nélküli bűn. A bűneitek látásáról

De remélhetőleg ezt nem akarjuk, és nem tudjuk, hogyan kell látnunk magunkat, és így vak vakban élünk. A bűnök vaktsága, ha nem látjuk őket, a bukott ember természetes természetű állapota. Öntudatlanul elrejtjük bűneinket magunktól, elfelejtjük őket, mert könnyebb élni. És lelki életünk még csak nem kezdődött el, és nem kezdődhet meg, amíg el nem hagyjuk ezt a hamis álláspontot.

bűnének látomása Ignatius Brianchaninov

Nikolsky P. Erről írja a prp. A test kizsákmányolása az elme szomorúsága nélkül megegyezik az élettelen testtel. Ez a koldus érzése, nyomorult és piszkos rongyba öltözve, amikor mások mellett lát szép, tiszta ruhában. Ugyanakkor a tehetetlenség, a tehetetlenség, a gyengeség és a korlátozottság érzése.

Ahogy a prp mondja. Amikor az elme bűnének látomása Ignatius Brianchaninov látni bűneit - mint a tenger homokja, csak akkor kezdődik meg a lélek megvilágosodása és a felépülés.

bűnének látomása Ignatius Brianchaninov

Ugyanezt állítja St. Theophan, a magány: "A szellemi élet sikere egyre több tudatosságot jelent értéktelenségének". És prp. Ez a valódi út, és senki más nem akar megmenekülni. Ahogy írja, igaza van.

  • Az engedelmesség fogadalma az Ön akaratának levágása és Isten akaratának követése, amelyet a Felsõbb Anyának és az egész testvéreknek való önkéntes engedelmesség útján tárnak fel.
  • Olvassa el a szent atyák szentírásait. A Szent Atyák válogatott tanításai a hitről
  • Másodszor, sok embernek vannak ilyen bűnei, de nem hívják be vallomásul, hogyan pusztítják el lelkünket.

És ha van valaki ruhája, akkor romlott, piszkos, értéktelen A szellemi szegény ember szellemi szegénynek ismeri el mindent, elvárja mindent Isten kegyelméből: meg van győződve arról, hogy nem tud semmi jót gondolkodni, és vágyakozni, hacsak Isten nem ad neki sem gondot, sem vágyat; a legbűnösösebbnek tartja magát, mindig elítéli magát, és senkit sem ítél el.

Arra kéri a Megváltót, hogy világítsa meg lelke köntösét; állandóan Isten szárnyainak menedéke alatt fut; egész vagyonát Isten ajándékának tekinti. John Climacus A szellem szegénysége alapján keresztény születik és növekszik - Isten ajándékaként - az alázat erénye.

Mi az alázat? Ezt a kérdést számos Szent lelki atya feltette.

Kapcsolat a rituálékkal és szentségekkel Az Úr ezt a papokon keresztül végzi. Isteni erővel felruházott pap hajtja végre. Manapság nagyon gyakran felmerül az egyházak közötti megbékélés kérdése. A jelentős és kisebb különbségek miatt például a katolikusok és az ortodox keresztények nem tudnak megállapodni az élesztő vagy élesztőmentes kenyér használatáról a szentségekbena megbékélést folyamatosan elhalasztják.

John Climacus, a Sínai-hegy hegumenje. És válaszul erre a kérdésre, St.