A látomás évekkel ezelőtt jelent meg


Írta: Ifj.

  1. Tanácsok a gyülekezeteknek | Ellen Gould White Könyvtár
  2. A prófétaság ajándéka és Ellen G.
  3. A késleltetés nem elutasítás Isten részéről - Napi remény
  4. Gyakorlatok a látás javítására a jógaban
  5. Hinckley életéből Gordon B.

Curtis elder általános felhatalmazott hetvenes, egyházi történetíró és feljegyzésvezető A visszaállítás évvel ezelőtt, a Szent Ligetben kezdődött, és ma is folytatódik — ti és én pedig a részesei lehetünk. Szívem vágyai Első látomás. Készítette: Walter Rane Csodálatos és izgalmas időszakban lehetünk itt a földön.

Dobó Kata vallomása Zsidró Tamásról

Abban az áldásban van részünk, hogy részt vehetünk az idők teljességének adományozási korszakában zajló nagyszerű eseményekben, amelyek előkészítik az Úr második eljövetelét. Az első látomás kétszáz évvel ezelőtt elindította a folyamatot, ám a visszaállítás ezzel természetesen nem ért a látomás évekkel ezelőtt jelent meg. Az Úr munkája tovább zajlott Joseph Smith és a társai révén a Mormon könyve lefordításával, a papság visszaállításával, az egyház megszervezésével, misszionáriusok kiküldetésével, templomok építésével, a Segítőegylet megszervezésével, és így tovább.

A folyamatos visszaállítás

A visszaállítás ezen eseményei ban vették kezdetüket, és Joseph Smith egész élete során folytatódtak. Bármily csodálatos volt is mindaz, amit Isten Joseph Smith által kinyilatkoztatott, a visszaállítás nem fejeződött be Joseph életében.

clipart látomás

Az őt követő próféták által kaptunk meg olyan dolgokat, mint a templomi munka folyamatos fejlődése; a további szentírások; a szentírások lefordítása számos nyelvre; az evangélium terjesztése világszerte; a Vasárnapi Iskola, a Fiatal Nők, az Elemi és a papsági kvórumok megszervezése; valamint számos kiigazítás az egyház szervezetében és eljárásaiban.

Nelson elnök.

Sokkal több jön még. Majd pedig az utána következőt. Szedjétek a vitaminjaitokat, pihenjetek.

rövidlátás látása

Izgalmas lesz! Ezek közé tartozik a papsági kvórumok szerkezeti átalakítása, a házi- és látogatótanítást felváltó szolgálattétel, valamint az evangéliumtanulmányozás otthonközpontú, egyház által támogatott módjának bevezetése.

9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6,1-8

Nyugat-afrikai példa A visszaállítás folyamatos természetéről való bizonyságomra hatással volt az az öt év, amelyet az Afrika Nyugati Terület elnökségében szolgáltam.

Fiatalkorom óta van bizonyságom az evangéliumról.

böjtöléssel javítja a látást

Azonban Afrikában élve kapcsolatba kerültem néhány olyan nyugat-afrikaival, akik az elsők között fogadták el az evangéliumot. Láttam azt is, mennyire gyorsan terjed az egyház szerte a földrészen, ahogy egyházközségek és cövekek százai alakultak, templomok és gyülekezeti házak teltek meg csordultig hithű egyháztagokkal, valamint jóravaló nők és férfiak fogadták be teljes szívükkel a visszaállított evangéliumot.

Évekkel azelőtt, hogy utolsó napi szent misszionáriusok érkeztek volna Ghánába, James egy olyan, nagyjából ezer főből álló csoport tagja volt, akik az istentiszteletük során a Mormon könyvét és egyéb egyházi anyagokat használták.

Azért a napért imádkoztak, amikor az egyház eljön majd Ghánába. Csatlakozott más fiatalemberekhez, akik az országban utazgatva a mi anyagaink alapján tanították az evangéliumot.

lézeres látáskorrekció után lehet-e szülni?

Amikor ban megérkeztek a misszionáriusok, ő a Ghánában végzett utolsó napi szent keresztelők legelső napján megkeresztelkedett.

Fred Antwi, az egyház egyik úttörő tagja Ghánában Fred még az egyháztagsága elején járt, amikor részt vett az egyik rokona, egy törzsfő gyászszertartásán. Ott tudta meg, hogy a család tervei szerint őt tennék meg a következő törzsfőnek. Tudva, hogy az efféle tisztségből adódóan az evangéliumi hitelveivel ellentétes dolgokat kellene tennie, a temetés után gyorsan elhajtott onnan, hátat fordítva egy olyan tisztségnek, amely tekintélyt és vagyont hozott volna számára.

Az evangélium visszaállítása – egy fényesebb nap hajnala

Amint felszentelésre került az Accra templom, James és Fred minden héten megtették a több mint négyórás utat odáig, hogy templomszolgák lehessenek. Amikor velük együtt végeztem a szertartásokat, elárasztott engem az érzés, hogy a történelem részese vagyok. Megértve az egyház afrikai történetének általuk jelképezett szeletét, olyan érzés fogott el, mintha John Taylor vagy Wilford Woodruff vagy az egyház más korai tagjai végezték volna velem azokat a szertartásokat.

Láttam az igazlelkűséget és az igazságot végigsöpörni az afrikai földrészen, ahogy a kiválasztottak egybegyűjtését is a világnak abból a szegletéből.

Elmélyült a visszaállításról való bizonyságom, mert a szemem előtt zajlott a visszaállításnak ez a fontos része. Láttam valami mást is a folyamatos visszaállítással kapcsolatban: eleven hitet és lelki energiát az afrikai egyháztagok között.

látássérült emberek szocializációja

Hallottam, amikor David A. Itt van Afrikában is.

Ezek az új egyháztagok lelki energiát és a további evangéliumi tanulás szükségletét hozzák magukkal. Számukra a visszaállítás személyes értelemben is folyamatos. Ahogy egyre többet és többet tanulnak az egyházról, a tekintetük előtt bontakoznak a látomás évekkel ezelőtt jelent meg az evangélium igazságai.